Boken “I Guds namn” som beräknas komma under andra kvartalet (2015) har nu släppts för förhandsbeställningar. Projektet kan följas via Facebook och förhandsbeställningar görs till reducerat pris via en särskild hemsida (se länkar längre ner).

Från bokens baksidestext:

“I Guds namn är, i huvudsak, ett
kyrkoårs predikningar. Boken är samtidigt en ingång till nordisk
ortodoxi och den tro och lära som Kyrkan i världen bekänner sig till; så
som den var då Sverige en gång kristnades.

Boken vänder sig
till alla som är nyfikna på Kyrkan och ursprunget. Förhoppningsvis ger
den, utan att göra anspråk på att täcka allt, ny kunskap, insikt och
förståelse samt – genom predikotexterna – ett års läsning kopplad till
kyrkoårets olika skeden.

Fr. Franciskus Urban är präst i
Nordisk-katolska kyrkan och tjänstgör i Karlskrona med uppdraget att
grunda och bygga upp en församling (S:t Nikolaus).”

Länk till Facebooksidan: facebook.com/iGudsnamn

Länk till hemsidan: a-tac.se/igudsnamn