Blog Image

Alive tactics by Franciskus Urban

Något litet om det mesta och nödvändigaste i livet

+

Gammalkatolsk idédebatt

Mitt liv Posted on Wed, October 26, 2016 12:08:29


Den gångna helgen tillbringades i Norge, närmare bestämt på Gran, ett par mil norr om Oslo. Där står de bägge Systerkyrkorna (St. Nikolaus resp. Mariakyrkan) från 1100-talet och varje år samlas lekfolk och ämbetsbärare från Nordisk-katolska kyrkan tillsammans med andra inbjudna, för att i denna fantastiska miljö leva tidegärden, fira mässor och ta del av intressanta föredrag.

Under helgen hade jag möjlighet att presentera initiativet ‘Gammalkatolsk idédebatt’ som veckan innan tog form på webben och i sociala medier.

Bäst lär du känna sidan genom att besöka den. Men här kommer två citat som ingång och smakprov:

“Den bäst bevarade hemligheten i kristenheten är på väg att avtäckas. Det är åtminstone föresatsen vi har med Gammalkatolsk idédebatt som har sin plats och närvaro här samt på Twitter och på Facebook.”

Gammalkatolikerna (The Old Catholics) har en betydelse som inte
står i proportion till sin storlek. De är en sann ’brokyrka’ (i än högre
grad än den anglikanska gemenskapen som tillskrivits begreppet). De bär
vittne om att det är möjligt att vara latinska eller västliga katoliker
utan att vara ultramontana; de påminner om den romerska gemenskapen i
sin liturgi [och] den ortodoxa i sin bekännelse.
(The Old Catholic Movement av C. B. Moss, s. 318-319)”

“Syftet med Gammalkatolsk idédebatt är att väcka förnyat
intresse för väl beprövade idéer sprungna ur den kristna tron. I detta
ligger också ett hopp om att det är möjligt. Bakgrunden är ett samhälle –
på såväl europeisk som nationell nivå – i upplösning; som i sin jakt på
mening sprungit ifrån sin historia och det arv som en gång byggde upp
civilisationen som vi känner den. Detta projekt är inte
nationalromantiskt. Det är inte knutet till några partipolitiska
intressen. Huvudintresset är människan som Guds skapelse och hennes
relation till samhället och sin nästa.”

Här är adresserna
Webben: www.gammal-katolsk.org
Facebook: www.facebook.com/gammalkatolsk
Twitter: www.twitter.com/gammalkatolsk

Välkommen!‘Min sanning’ – vår tids stora livslögn

Ett himla liv Posted on Wed, June 29, 2016 11:53:55

Har du någon gång hört
frasen ”det är min sanning”? Kanske har du själv, i någon diskussion, hävdat en
ståndpunkt med att ”den är sann för mig”? Vet du; det duger inte. Varken som
argument eller bärare av det som är sant.

Problemet med detta är att såväl sanningsbegreppet som sanningen i sig
relativiseras. Man har idag kommit att använda ordet sanning i stället för
åsikt. För visst låter det mer trovärdigt att hävda ”sanning” i stället för
”jag tycker”. Även om det inte är mer än just en högst privat föreställning. Men
det handlar om mer än bara språkligt slarv. Det är en nedmontering av vår
förståelse av vad sanning är. För sanningen finns oberoende av vår förståelse
av den.

Stor del av de villkor människan idag brottas med: vilsenhet, osäkerhet, psykisk
ohälsa, egoism och individualism, har en koppling till att sanningen
relativiseras. Vi lärs och förutsätts idag att själva forma våra liv utifrån
egna önskemål och passioner. Och för att det skall låta sig göras krävs att den
gemensamma måttstocken – sanningen – bryts ner, så att var och en, ofta utifrån
känslor och trender, kan forma sin egen verklighet för att legitimera den
privata sfärens beslut och handlingar.

I detta är inget längre heligt. Inga områden är fredade. Allt är möjligt att
relativisera – inte minst vad vi definierar oss som. Detta trots att fysisk
realitet och biologi visar på annat. Säger jag, exempelvis, att jag är kvinna så
äger det större giltighet än vad födelseattesten säger. För att jag känner för
det. Just nu. För att det är ”min sanning”.

För litet sedan stötte jag på en annons för en bok. Den heter ”Dina sanningar”
och verkar vara rena läroboken i relativism. Eller så har författaren bara valt
att slå mynt av pågående utveckling. Hur som bidrar den till att föra oss än
längre in i lögnen. På bokens marknadsföringssida (jag bjuder på länken lite
längre ner) står att läsa:

”’Dina sanningar’ handlar om vardagen och om vilka tankar och sanningar som
formar den. Vill du lära dig att hantera och ta dig förbi de dagliga
friktionerna som ställer sig i vägen för ett lyckligare liv? Då ska du läsa den
här boken. Steg för steg vägleder författaren dig genom sanningar, tankar,
känslor och reaktioner. Du får konkreta och handfasta råd på hur du förändrar
och skapar din verklighet, precis så som du vill ha den. / Boken hjälper dig
att sluta leta efter fel hos dig själv och andra. Den stödjer dig i att
utveckla relationen till dig själv, din partner, dina vänner &
arbetskamrater. Den tar fasta på och utgår från vardagliga situationer som ofta
leder till slitage och onödigt krävande inre och yttre konflikter. / Den här
boken handlar om livet som det verkligen är, och förslag på hur du kan välja
att leva det. Den här boken är här för att förändra ditt liv.”
(http://dinasanningar.se/)

Om man nu inte ställer upp på detta utan förstår att en människa, lika väl som
det samhälle hon lever i, behöver fast mark att stå på och normer att hålla sig
till. Vart söker man sig då? Om föräldrar önskar ge sina barn en stabil grund
som vägledning, var finner de sådan skolning? Kyrkan borde vara ett gott svar
eftersom hon i alla tider burit på tradition och normer. Tänk då när det är
dags för konfirmation; när mamma och pappa möts av följande information på en
Internetsida för blivande konfirmander:

”Vad spelar du för roll? Är du värd något?
Givetvis funderar du på
det. Det gör de flesta. Och andra saker med – som varför saker ibland är som de
är, och om det verkligen är ok eller ens någon slags mening med att de är som
de är. / Vi svarar inte på allt, för vi har inte alla svaren. Det vore fånigt
att påstå. Men vi pratar om det. Vi pratar om allt, nämligen. Visst, vi pratar
om tro. Det vet du. Men när man pratar om tro, så blir det att man pratar om
mycket annat. Som frågorna ovan, till exempel. Vi ser det som så att
konfirmationsläsning handlar om att skapa sig en uppfattning och en bild av
världen, sig själv och andra. Om varför och om hur. Den uppfattningen skapar du
själv, genom att prata med andra. / När vi under tiden berättat vad vi tror på,
då får du själv bestämma vad du tror. Eller inte tror. Oavsett vilket är vi
säkra på att det ger dig någonting. Kanske svar, men framför allt ett nytt sätt
att se på världen och människor omkring dig. Och antagligen på dig själv också.”

Texten, som ligger väl i linje med boken ’Mina sanningar’, finns att läsa på en
webbplats som heter ”Tro på dig”. Den tillhör och drivs av församlingar i
majoritetskyrkan i Sverige. (http://www.tropadig.se/).

Det kan tyckas vara väl stridslystet att nämna detta. Gud vare min själ nådig.
Men detta är viktigt. Detta är avgörande ting för en kristen människa. Det
handlar om saligheten och evigheten. Detta är, bokstavligt talat, en fråga om
liv och död.

Det är ingen hemlighet att det inom kristendomen finns varierande förståelse av
den kristna tron och läran. Samtidigt fortsätter sekulariseringen och allt fler
växer upp utan en levd erfarenhet av den grund som en gång formade vår
civilisation – den Kristna Kyrkan. Den stora frågan idag är hur vi på nytt kan
styra in till samma trygga hamn och så rädda fler människor undan
likgiltighetens tyranni.

I söndags, då temat var lärjungaskapets sändning, närmade jag mig detta stora:

”Påfrestningarna på människan har aldrig varit större än idag.
I ett allt mer osäkert klimat, där människan indoktrineras in i föreställningen
att hon måste konstruera sig själv och sin egen sanning, kommer tillvaron en
dag att kollapsa. / Sällan eller aldrig har behovet av sanning och sans varit
så stort. Därför är de ord som kallade apostlarna aktuella just nu. För det är
med sanningen allt börjar. Det är insikten i att vi måste förhålla oss till och
bottna i Sanningen. Om vi som civilisation och kultur inte har samma förståelse
av vad sanning är, kommer allt till slut att lösas upp. / Våra kallelser ser
olika ut. Det handlar inte enbart om kyrklig tjänst eller ett liv i kloster.
Äktenskapet, yrkesval, att ge av sig själv ideellt kan vara kallelser och att
vi i våra olika situationer och miljöer är beredda att vara vittnen. Vi sänds
ju de facto ut som troende, döpta, lärjungar i liturgins avslutning; ut i
vardagen. Men alla kallelser börjar med den brytpunkt där allt släpps och
steget in i det nya tas. Och som ett sanningens vittne är det omöjligt att klamra
sig fast i den gamla lögnen.”

Hela predikan återfinns
via följande länk:

Relativismen är en modernismens farsot. Motmedlet är sanning och även om det
intellektuella planet inte är det enda, är det i sanningen vi måste ta vår
utgångspunkt. Det är i Sanningen vi måste börja leta efter svaren och vägen
framåt. Men inte i ”min sanning” utan i Guds Sanning.

Fr. Franciskus Urban
präst i Nordisk-katolska kyrkan

Ett boktips: ’I
Sanningens tjänst’

”Människan behöver inte
fly in i sagans eller fantasins värld för att bli varse dramatik. Kampen mellan
gott och ont utspelas ständigt och vid en front utkämpas slaget om den sanning
som i den senmoderna (“postmoderna”) eran kommit att relativiseras.
‘I Sanningens tjänst’ vill, i form av ett kyrkoårs predikningar, visa på att
Sanningen inte är en obskyr idé; ingen ideologi bland andra, utan realitet; en
person. Sanningsanspråket är, i Kristen tro och lära, inte en fråga om makt,
utan en förutsättning för en rad fundamentala principer och ett gott liv.”
(’I
Sanningens tjänst’, 2016)

http://www.adlibris.com/se/bok/i-sanningens-tjanst-9781364745479

…till sanningen

Sant kan ingenting bli
Bara förhålla sig till:
i riktning till eller från

Sant kan ingenting bli
Blott verka i relation till;
antingen för eller emot

Sant kan ingenting bli
som inte är av evighet
och före allt…

(Ur diktsamlingen ‘Större än’)Nu är den här!

Ett himla liv Posted on Tue, May 17, 2016 13:59:39

Är det sant, det som sägs, att det pågår en islamisering? Är det meningsfullt att prata om och är det ens tillrådligt? Kan ett land över huvud taget ”islamiseras”? Vilken roll spelar rädslan för det okända? Vad, om något, kan hjälpa oss vidare och framåt som människor?

Kyrkan – garanten mot islamisering skrevs i
februari 2015 och publicerades då elektroniskt. Sedan dess har mycket
hänt i samhället. Debatten har stundtals varit hetsig. Men har den lett
till något konkret hållbart? Nu kommer essän, som fortfarande är
brännande aktuell och angelägen, ut som bok. Den beräknas finnas i
handeln i de nordiska länderna mitten av maj 2016.

ISBN: 9781367769144

Nu är boken tillgänglig hos bland andra:
Amazon.com, Arken i Lund, Barnes & Noble, Blackwell, Bokus och Bibliotekstjänst.

– ”Jag vet att jag med denna text kommer att stöta mig med såväl
politiska som andra intressen, ja med stora delar av det sekulariserade
samhället. Men när vi utgår från att människan är en Guds skapelse finns
ingen annan väg. Då kan vi inte sätta vår tillit enbart till världsliga
furstar. Vi måste hitta tillbaka till de rötter som en gång formade vår
civilisation.” (Franciskus Urban Sylvan)

Boken distribueras genom Ingram – världens största bokdistributör.

Boken marknadsförs genom välvilligheten med mun-till-mun-metoden.

Ladda gärna ner pressmeddelandet här.Ord och ingen schlager

Ett himla liv Posted on Sat, May 14, 2016 10:49:47

Förlåt om jag stör i melodifestivalyran, men vi behöver prata klarspråk.

Är du en av alla dem som berömmer dig om att leva i ett land som bygger
på kristna värderingar? Vill du att dina barn skall växa upp med samma?
Eller med andra? Kanske önskar du dem en tillvaro helt utan fungerande
normer? Det finns bara ett sätt för barnen att få växa upp med, förstå
och omfattas av det du önskar dem och det är att du lämnar det vidare.

Just nu är boken ’Kyrkan – garanten mot islamisering’ på väg ut i
bokhandeln. I den beskrivs just detta, att för att ett samhälle skall
kunna fungera utifrån kristna värderingar och normer så måste det finnas
livs levande människor – sådana som du och jag – som praktiserar
kristen tro och tradition. För detta är Kyrkan en absolut nödvändighet – garanten.

Men få vill ens närma sig frågan att Kyrkan är garanten. Inte ens då det
handlar om islamisering. För de flesta som motsätter sig islamisering
vill inte heller erkänna Treenig Gud. Inte ens de många som kalla sig
kristna vill höra på det örat. Även de vill hålla det lite lagom. Även
de sätta sin egen vilja främst och tilliten till världsliga furstar.
Annars finge det allt för stora konsekvenser – också för det egna livet –
det där med att Kristus är Herren; vägen, sanningen och livet.

Men det finns inte ”någon annan” som gör det. Det hänger på dig. Och
mig.

Nu i helgen firar vi i kyrkan Pingst. Det är hänryckningens tid. Det
är då Gud sände Helig Ande som hjälper dig och mig att leva som kristna.
Det var under den första Pingsten som Kyrkan föddes. Det är en helt
annan fest än den yrsel världen bjuder. Livet är ingen schlager, det är
på riktigt.

Så börja omedelbums! Kom till kyrkan på söndag och ta med
dig barnen. De kommer att tacka dig för att du var en förebild, såg till
att de döptes och sedan var deras stöd under uppväxten att leva i sitt
dop.

Du är alltid välkommen till kyrkan och att läsa boken ‘Kyrkan – garanten
mot islamisering’. Du hittar den bland annat på Amazon, eller hos någon annan bokhandlare.

…och är du osäker på adressen till kyrkan så hör av dig!

Pax+
Fr. Franciskus UrbanFörhandsinformation: Ny bok på väg!

Ett himla liv Posted on Wed, May 04, 2016 00:07:36

Snart kommer essän ‘Kyrkan – garanten mot islamisering’ som bok. Liksom tidigare titlar distribueras även denna av Ingram – en av världens största bokdistributörer – vilket säkerställer tillgängligheten i såväl Sverige som övriga världen. Boken kommer att säljas via bokhandel och nätbokhandel.

Preliminär försäljningsstart är den 19 maj 2016.

Från bokens baksidestext:
Är det sant, det som sägs, att det pågår en islamisering? Är det meningsfullt att prata om och är det ens tillrådligt? Kan ett land över huvud taget ”islamiseras”? Vilken roll spelar rädslan för det okända? Vad, om något, kan hjälpa oss vidare och framåt som människor?

“Detta är minerad mark med en mängd fallgropar och fällor, inmutade begreppskluster och motstridiga analyser. Här finns varbölder och frågor som ingen riktigt vill ta i och en rädsla för att associeras med grupperingar man inte sympatiserar med.”

“Jag fick rådet att inte ge mig in i detta textprojekt men, om jag ändå gjorde det, skulle vara förnuftig. Jag tackar, uppriktigt, för den omtanken och vill faktiskt ta utgångspunkt precis just där, i omtanken.”

“Denna text vill jag skriva, just av omtanke om alla de personer som idag sitter med andan i halsen och är rädda; som söker lösningar där lösningar inte står att finna. Jag vill skriva denna text för att peka på vad jag menar skulle kunna hjälpa oss, som människor, vidare och framåt.”

Fakta:
Titel: Kyrkan – garanten mot islamisering
Genre: Essä
Författare: Franciskus Urban Sylvan
ISBN: 9781367769144
Bindning: Mjukband
Distribution: Ingram (global distribution)
Listpris: 5,99 USDSom vore förfallet en nödvändighet

Ett himla liv Posted on Sat, April 30, 2016 11:10:32

”’Så säger
Herren, Herren: Kom, du Ande, från de fyra väderstrecken och blås
på dessa slagna, så att de får liv.’ Och jag profeterade som han
hade befallt mig. Då kom Anden in i dem, och de fick liv och reste
sig upp på sina fötter, en mycket stor skara.” (Hes 37:9-10)

Det kan idag upplevas som att man som
människa med traditionella värderingar bara är en enslig hög med
förtorkade benknotor. Men vi är många som menar att de värden som
format vår civilisation och är normerande för exempelvis
moraluppfattning skakar i grunden. Vi bevittnar hur den traditionella
och grundläggande förståelsen av och synen på livet, som varit en
framgångsfaktor i århundraden, bryts ner. Detta har skett (och
sker) parallellt med att Kyrkan, för såväl individer som
gemenskap, tillmäts allt mindre betydelse.

Det heter att det nu är nya tider.
Och, grundat i de frågor som hamnar på agendan i politiskt styrda
församlingar, står det inte på förrän vi har låtit det skena
ytterligare. Ett exempel är polygami (månggifte eller, som man idag
avdramatiserat presenterar det: antalsneutrala ”äktenskap”) som
nu diskuteras som en ”framtidsfråga” (SvD, 23 april) och kan bli
lagligt. Via demokratiska beslut och lagstiftning formas den bredare
allmänheten att även tycka att det är bra. En annan fråga rör
eutanasi (dödshjälp) och ytterligare en är den om selektering av
ofödda barn. Samma mönster upprepas.

Vi ser det nästan dagligen i media.
Vad som talar för att vi nu står inför risken för detta att
inträffa står att finna i vår nära historia. Det är inte så
länge sedan könsneutrala ”äktenskap” först legaliserades och
sedan har kommit att accepteras och försvaras av allt fler med
argument som likabehandling och andra nutida, sekulära markörer.
Men detta har inte skett av sig självt. Tiden innan och efter
lagstiftning har kantats av ivrigt och medvetet lobby- och
påverkansarbete. Samma gäller exempelvis frågan om assisterad och
offentligt finansierad befruktning som först var förbehållet
barnlösa par (man och kvinna) men nu även omfattar ensamstående
kvinnor. Det vi bevittnar inträffar inte av en slump. Det ligger
mycket arbete och kapital bakom dessa attitydförskjutningar. Ofta på
bekostnad av traditionella uppfattningar och alltid på
människovärdighetens.

”Det är nästan tjugo år sedan nu.
Världen har ändrats mycket sedan dess.” Kommentaren som citeras
och som står att läsa i Världen idag (29 april), fälldes av
kyrkoherden i Eskilstuna församling med anledning av att
utställningen Ecce Homo skall visas i Klosters kyrka som en del i en
mer omfattande pridefestival. ”Att bilderna av vissa ses som
kontroversiella och en gång fick Johannes Paulus II att förvägra
KG Hammar audiens är inget som bekymrar kyrkoherden”.

Det problematiska är inte enbart de
kontroversiella bilderna utan, i ett vidare perspektiv, att över
huvud taget använda ett invigt kyrkorum för andra ändamål än
liturgi. Möjligen är det så att somliga hävdar att också en
konstutställning, liksom exempelvis tangodans, ryms inom begreppet
liturgi. Men det är inget som omfattas av en traditionell förståelse
av gudstjänst och kyrkorum. Detta är bara ytterligare exempel på
den värdeförskjutning som bryter ner de fundament som bär
samhället.

Vad som är viktigt, ja helt
nödvändigt, att diskutera är detta med den förändring vi
ständigt förväntas anpassa oss efter. Som om den vore en naturlag.
Många gånger används förändringen och ”den nya tiden” som
premisser i logiska argument – och inte sällan som ett argument i
sig – för att få acceptans för anpassning. Som om den förändring
som skett har varit en nödvändighet. Som om den har gjort det av
sig själv eller är resultatet av en högre makts inverkan.

Vad vi måste inse är att de
förändringar i omvärlden det ofta relateras till, inte minst
avseende synen på djupt liggande, livs- och frälsningsavgörande
frågor, inte är något annat än resultatet av människors egen
påverkan, bestämd och styrd av passion eller ideologi. På tvärs
med den ordning vi är satta att förvalta.

Det är lätt att
känna sig uttorkad i denna miljö. Tyvärr också ensam eftersom all
sannings sans har förpassats till den dal med benknotor som Hesekiel
profeterade om. Ingen orkar ensam stå emot. Men förfallet är ingen
nödvändighet och du inte är ensam! Kom, du Ande, från de fyra
väderstrecken och blås på dessa slagna, så att de får liv.’

Fr. Franciskus Urban“Muslimska brödraskapet är ett demokratiskt parti”

Ett himla liv Posted on Wed, April 27, 2016 00:19:47

Ibland tappar man andan. Jag minns min reaktion den morgonen då vice statsministern i Sverige, i televiserad direktsändning, uttalade frasen “elfteseptemberolyckan”. Tiden stannade. Luften tog liksom slut. Hörde jag rätt?!

Det blev, med rätta, stora rubriker. Inte bara i Sverige utan också runt om i världen. Hur kan en företrädare för ett land; ett land i den demokratiska och kristna kultursfären, vara så naiv? Eller var det obetänksamhet? Hur som, borde den typen av händelse som attentatet den ödesdigra dagen i september, liksom exempelvis folkmordet på judar under andra världskriget, vara så väl förankrad som överlagt mord, att såväl felsägningar som –tolkningar vore totalt uteslutna.

Så, en kväll veckan senare, står Masoud Kamali, professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet och vid ett Centrum för multietnisk forskning vid Uppsala universitet och debatterar i Sveriges televisions nyhetssändning (Aktuellt klockan 21:00, tisdagen den 26 april 2016). Samma lufthunger infinner sig. Hörde jag rätt? Sade han att “Muslimska brödraskapet är ett demokratiskt parti”? I vetskap om att Muslimska brödraskapets motto är: “Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan” inväntar jag stunden då inslaget på nytt kan ses via webben.

Minuterna har aldrig varit så långa. Hörde jag rätt? Så blir inslaget äntligen nåbart och jag konstaterar att vad jag tyckte mig uppfatta var helt korrekt. Vi har alltså en professor i den akademiska världen; en person som utbildar våra unga, som påstår att ”Muslimska brödraskapet är ett demokratiskt parti”. Detta är bortom all kritik.

Men, älskade vänner; för att inte hemfalla åt blott hemskheter och negativism, vill jag rekommendera (förlåt!) min predikan på Fjärde söndagen i Påsktiden: ”Vägen till livet”, i vilken står följande att läsa:

“Kristna förföljs, inte på grund av att vi är emot, utan för att vi bejakar livet. Kristna förföljs runt om i världen. Men inte här. Här blir man förförd och viker därför undan när det kommer till förföljelse. Både inför risken att själva förföljas och för att erkänna att det sker. Inte på våra breddgrader, längre. Här betonas i stället allas vägar”

Hela predikan kan läsas här och för den hugade finns ytterligare via följande länk:
http://stnikolaus.se/resurser/predikningar

Jag vågar påstå att det viktiga nu är att ta detta till sig och jag uppmanar dig verkligen att inte bara läsa utan också sprida detta vidare. Detta borde skapa rubriker!

Fr. Franciskus UrbanKyrkan – garanten mot islamisering

Ett himla liv Posted on Sat, April 23, 2016 00:19:38

På Världsbokdagen, för uppmärksammande av upphovsrätt och det fria ordet:

En viktig text. Kanske den viktigaste?
För drygt ett år sedan, i februari 2015, skrev jag essän ‘Kyrkan – garanten mot islamisering’. Det var känsligt och en mening som yttrades var att ämnet närmades mot bättre vetande. Men jag skrev och publicerade den här på bloggen. Och sedan var det tyst.

Det har hänt en del på ett år. Jag upplever att debatten har förändrats. Senaste veckans politiska skandaler har skakat partitoppar och regeringen. Min text håller ännu och kanske är det en av de viktigaste jag skrivit? Kanske landar den annorlunda idag?

Inledningen finner du här. Hela essän finns för nedladdning via PDF-ikonen nedanför.

Tänk på att texten är skyddad (upphovsrätten). Du får fritt ladda ner och skriva ut den för eget bruk. Du får sprida den i mindre omfattning samt länka till denna sida. Texten får citeras med angivande av källa. Texten får inte säljas, publiceras eller tryckas utan författarens medgivande.

Kontakt: info@a-tac.se

“Kyrkan – garanten mot islamisering

Är det sant, det som sägs, att det pågår en islamisering? Är det meningsfullt att prata om och är det ens tillrådligt? Kan ett land över huvud taget ”islamiseras”? Vilken roll spelar rädslan för det okända? Vad, om något, kan hjälpa oss vidare och framåt som människor?

Detta är minerad mark med en mängd fallgropar och fällor, inmutade begrepps-kluster och motstridiga analyser. Här finns varbölder och frågor som ingen riktigt vill ta i och en rädsla för att associeras med grupperingar man inte sympatiserar med. Till och med metadiskussioner om formuleringar så som ”att inte vilja ta i frågan” och ”inte tillåtet att” är infekterade. Jag fick rådet att inte ge mig in i detta textprojekt men, om jag ändå gjorde det, skulle vara förnuftig. Jag tackar, uppriktigt, för den omtanken och vill faktiskt ta utgångspunkt precis just där, i omtanken.

Denna text vill jag skriva, just av omtanke om alla de personer som idag sitter med andan i halsen och är rädda; som söker lösningar där lösningar inte står att finna. Jag vill skriva denna text för att peka på vad jag menar skulle kunna hjälpa oss, som människor, vidare och framåt. Jag kommer att hävda att lösningen på det problem jag adresserar finns i bättre kunskap om Kristen tro, lära och tradition; i ett personligt och välgrundat förhållningssätt till Treenig Gud och att förutsättningen för detta är Kyrkan.”Next »